Dr. Kris De Pauw

Dr . Kris De Pauw

Consultatie - uren

Dr. Kris De Pauw

Enkel op afspraak

bel op 0479/60.99.31 om een afspraak vast te leggen


Er is een patiëntenstop, nieuwe patiënten zullen geweigerd worden !

Aangezien ik voor de reeds gekende patiënten (met GMD) voldoende tijd wil vrijmaken, is het momenteel onmogelijk om u als nieuwe patiënt in de praktijk aan te melden.  Graag uw begrip hiervoor.


Verlofperiode : 2/4/24 tot en met 5/4/24 : Vervanger Dr. Kindermans : 053/78.88.22NIEUW :


Vanaf 8/4 zal het verloop van de consultaties wijzigen.

Shana zal u in de wachtzaal ophalen.  Ze zal het dossier openen en u al ondervragen over uw klachten.  Een bloedafname, ECG, longfunctieonderzoek zal ze ook al uitvoeren.  Nadien zal Dr. Kris De Pauw de consultatie verderzetten.  


Een afspraak tijdens de ochtendconsultaties kan dus zowel op mijn naam als op haar naam ingeboekt worden.  U komt dus toch steeds bij mij terecht.


Voor een afspraak kan u, als patiënt, doorklikken op de volgende link :


https://secure.introlution.be/mijnonlineagenda_cmode/default.aspx?domain=mchogeweg.be


 

Afspraken

  

Tips

U heeft ongetwijfeld de laatste tijd veel in de media gehoord dat de huisartsen het erg druk hebben. Dat wil echter niet zeggen dat wij u niet verder kunnen helpen of dat u uw zorg moet uitstellen. Integendeel! Het vraagt gewoon om iets meer planning zodat iedereen tijdig de gepaste hulp kan krijgen. Ook u kan ons helpen om deze planning vlot te laten verlopen. Daarom delen we graag onderstaande tips met u. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen blijven garanderen!

 • Heb je een afspraak nodig, wacht dan niet te lang om deze vast te leggen.
 • Zie je online geen afspraken beschikbaar staan? Bel dan naar de praktijk. Doorgaans hebben we elke dag nog afspraken ter beschikking die niet online staan, specifiek voor mensen met dringende problemen.
 • Geef aan of het een dringende afspraak is of niet.
 • Geraak je ‘s ochtends niet meteen telefonisch binnen in de praktijk? Heb geduld, waarschijnlijk zijn de telefoonlijnen overbezet. Probeer het over een vijftal minuten nog eens.
 • Ga voor elke consultatie na of je nog voorschriften voor je vaste medicatie nodig hebt en bespreek dit tijdens je afspraak.
 • Hou je telefoongesprek met je arts zo kort mogelijk. Heb je meer tijd nodig, maak dan een afspraak.
 • Twijfel je of je een doktersafspraak nodig hebt? Kijk het na op: www.moetiknaardedokter.be


Bij geplande controles

 • Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst één of twee weken op voorhand je afspraak in.
 • Geplande controles plan je bij voorkeur niet op maandagen, brugdagen of na een verlengd weekend. Zo kunnen mensen die in het weekend ziek worden vlot terecht.
 • Plan routine afspraken bij voorkeur buiten de vakantie periodes. Vaak nemen huisartsen dan zelf ook verlof en is het dus drukker voor de overgebleven artsen.


Wist je dat…?

 • Ouders van schoolgaande kinderen over attesten beschikken om een kortdurende afwezigheid van school zelf te rechtvaardigen.
 • Werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers vanaf nu drie maal per jaar één dag kunnen thuisblijven omwille van ziekte, zonder hiervoor een doktersbriefje te moeten binnenbrengen.
 • Je op www.zinloosattest.be meer info kan vinden over courante attesten die eigenlijk niet gerechtvaardigd zijn. Zo help je ons om de administratieve overlast te verminderen.


Het telefonisch bespreken van resultaten kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 17 en 18 uur.  Gezien de nieuwe wetgeving op de privacy is het verboden uitslagen mee te delen in het bijzijn van andere patiënten.  

 

U kan bij ons terecht voor alle huisarts gebonden aandoeningen.  Dit wil zeggen dat iedereen bij ons kan behandeld worden, ongeacht de leeftijd. Dit omvat onder andere controles bij hoge bloeddruk, longziekten, diabetes, andere chronische ziekten en ook acute aandoeningen zoals verkoudheden, griep, verstuikingen.  Ook preventiegeneeskunde komt bij ons aan bod.

 

Verder staan we ook in voor enkele bijkomende onderzoeken :

- ECG

- Spirometrie

- kleine heelkunde (wegname huidletsels, cryotherapie, hechten van wondes, ...)

- echografie

- duikmedische keuring (gelieve hiervoor eerst te bellen en een afspraak te maken)

- bloedafnames

- gynecologisch onderzoek en uitstrijkjes

- vaccinaties (reisvaccinaties, kindervaccinaties volgens het vaccinatieschema en volwassen) : de terugbetaalde vaccins zijn in de praktijk aanwezig

- opvolgen zwangerschap (evt met echo) en periodieke controles van kinderen

- ...

 


 

Bericht aan de patiënten
Vanaf 11/06/19 werkt Shana Schoonjans als verpleegkundige in de praktijk.  Hoe verloopt dit ?


Elke morgen (behalve op woensdagen, weekends en feestdagen) zal ze tussen 8 en 9 uur op afspraak nuchtere bloedafnames uitvoeren.  Tussen 9 en 12 uur heeft ze ‘preventie-consultaties’.  
Wat houden deze preventie-consultaties nu eigenlijk in ?


In de huidige geneeskunde wordt er steeds meer de nadruk gelegd op preventie.  Het voorkomen van een ziekte wordt belangrijker dan het behandelen.  Dit is een belangrijke evolutie.  We kunnen momenteel via bepaalde testen ziektes vroeger opsporen en zo een behandeling voorstellen.  


Iedereen vanaf de leeftijd van 40 jaar (of vroeger indien gewenst) kan zich hier op de praktijk vrijblijvend en gratis laten onderzoeken op een wetenschappelijk verantwoorde manier.  Zo zal de verpleegkundige per patiënt een individueel preventieplan opstellen, steeds in overleg met mij. 


Hierbij worden er verschillende stappen doorlopen.


 • stap 1 : u vult thuis een vragenlijst in die u op de praktijk kan bekomen of terugvinden op deze website.  Deze ingevulde vragenlijst bezorgt u op de praktijk enkele dagen voor uw eerste consultatie.  U kan deze gewoon in de brievenbus deponeren of doormailen naar info@mchogeweg.be .
 • stap 2 : De verpleegkundige zal deze vragenlijst bekijken en in overleg met mij bepalen welke bijkomende onderzoeken zullen moeten uitgevoerd worden naast de standaard onderzoeken (zoals lengte, gewicht,…).
 • stap 3 : het preventie onderzoek bij de verpleegkundige, waarvoor u eerst een afspraak dient te maken, zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.  De door ons besproken bijkomende onderzoeken zullen op dat moment worden uitgevoerd.  Indien er beslist wordt dat er een bloedafname noodzakelijk is, zal u een afspraak krijgen voor een nuchtere bloedafname.  Op het einde van deze consultatie zal u een afspraak krijgen voor een 2e consultatie, waarop de resultaten, na overleg met mij, zullen worden meegedeeld.
 • stap 4 : Alle resultaten van de bijkomende onderzoeken en bloedafnames worden door ons besproken en een op maat gemaakt preventieplan zal voor u opgemaakt worden.
 • stap 5 : uw 2e consultatie.  De verpleegkundige zal u alle resultaten meedelen en u ook het preventieplan overhandigen.  Ze zal u alles tot in detail uitleggen en u eventueel folders meegeven die u thuis rustig kan nalezen.
 • stap 6 : Indien u nog bijkomende vragen heeft, kan u steeds een afspraak maken bij de verpleegkundige of bij mij om nog meer uitleg te bekomen.
 • stap 7 : dit preventie-onderzoek kan jaarlijks worden herhaald (in een verkorte vorm) en indien nodig worden bijgestuurd.Samengevat : 


 • Er zijn 2 consultaties noodzakelijk bij de verpleegkundige.  
 • De preventie consultaties gebeuren steeds op het moment dat ik aanwezig ben in de praktijk, dus een dringend overleg is steeds mogelijk.
 • Alles gebeurt via een afsprakensysteem, zodat u niet hoeft te wachten in de wachtzaal.
 • Al deze consultaties bij de verpleegkundige zijn voor u GRATIS.  Indien u een bloedafname laat uitvoeren zal u hiervoor, zoals in het verleden, een aparte rekening krijgen van het labo.
 • Deze preventie-consultaties zijn een extra service voor onze patiënten en gebeuren enkel bij patiënten die een Globaal Medisch Dossier (GMD) hebben in deze praktijk.  Aangezien er een patiëntenstop is, kunnen wij geen andere patiënten aanvaarden.  Anderen kunnen hiervoor steeds bij hun eigen huisarts terecht.
 • Bij mij blijft u steeds welkom voor het behandelen van ziektes of het bekomen van voorschriften.  Dit behoort immers niet tot het takenpakket van de verpleegkundige.Als u bijkomende vragen heeft,  kan u deze steeds telefonisch (tussen 17 en 18 uur) of op het moment van een consultatie aan ons stellen.


 Vragenlijst Preventie - consultatie


Klik op de onderstaande knop om naar de vragenlijst te gaan

Interessante telefoonnummers :


Anonieme Alcoholisten :                         03/239.14.15                     www.aavlaanderen.org

Antigifcentrum :                                       070/245.245

Brandwondencentrum :                           02/268.62.00

Childfocus :                                             11.6000

Druglijn :                                                  078/15.10.20

Europees Noodnummer :                        112

Kankerfoon :                                            0800/15.800

Politie :                                                     101

Rode Kruis :                                             115

Wachtdienst (HAWP ) :                            1733

Zelfmoordpreventie :                                0800/32.123