Shana Shoonjans


AlgemeenVanaf 11 juni 2019 is Shana Schoonjans als verpleegkundige in de praktijk komen werken.U kan bij haar terecht voor : 

- Bloedafnames

- Bespreken van de bloeduitslagen

- Preventieconsultaties

- Elektrocardiografie (ECG, hartfilmpje)

- Spirometrie (longonderzoek)

- Wondzorg

- ...In de namiddag zal ze ingeschakeld worden bij OxyVitae, waar ze zal instaan voor het uitvoeren van de hyperbare behandelingen.

Consultatie-uren


Steeds op afspraak


Maandag             8:00 - 9:00       bloedafnames

                            9:00 - 12:00     preventie-consultaties    


Dinsdag               8:00 - 9:00       bloedafnames

                            9:00 - 12:00     preventie-consultaties  


Woensdag           geen


Donderdag          8:00 - 9:00       bloedafnames

                            9:00 - 12:00     preventie-consultaties  


Vrijdag                 8:00 - 9:00       bloedafnames

                            9:00 - 12:00     preventie-consultaties