Kali van Vlasselaer

Kali van Vlasselaer

Kali is een gecertificeerd life-coach en gesprekstherapeut die (jong)volwassenen begeleidtbij het beterkennen en begrijpen van zichzelf. Zewerkt vooral op basis vanreflectie enintuïtie,gecombineerdmetcreatieve en fysieke methodieken. Dit allemaal op eenintegrale manier, wat wil zeggen dat erdoel- en actiegerichtwordt gewerkt.

In een notendop wil dit zeggen dat ze jou, op reflectieve wijze, gaat begeleiden in hetanalyserenvan jehandelingen en gedragzodat jepatronenkan gaan herkennen en doorbreken.Tijdens dit proces kom je meer en meer in contact met jeeigen intuïtieen leer je hieropvertrouwen.

Doorheen de sessies wordt er gebruikgemaakt vanopen vragen,visualisaties,creatieve oefeningen,etc.

Enkele thema's waarmee je bij haar terecht kan:

- Zelfbeeld

- Zelfvertrouwen

- Faalangst

- Perfectionisme

- Burn-out

- Levensvragen

- Algemene life thema's

- ...
Praktische informatie


Sessies kunnen zowel live als online doorgaan, steeds op afspraak:

Dinsdag (online): 13u00 - 20u00

Woensdag (live): 13u00 - 21u00

Donderdag (online): 13u00 - 20u00


Je kan contact opnemen via info@kalivanvlasselaer.be of 0499/91.79.95

Verder schrijft Kali ook een blog en is ze host van een podcast.               Je kan meer te weten komen via haar website: www.kalivanvlasselaer.be


Consultatie-uren


Woensdag namiddag van 12u30 – 21:00 (op afspraak)